ΣΤΗΘΟΣ

Αισθητική Χειρουργική Στήθους
ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ
Σκοπός: Διόρθωση του μικρού μεγέθους ή της χαλάρωσης μικρών μαστών ή της ασυμμετρίας μικρών μαστών με τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης.
Διάρκεια: 1 ώρα
Αναισθησία: Γενική
Νοσηλεία: 1 μέρα
Επιστροφή: 5 -7 ημέρες
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
Σκοπός: Η αντιμετώπιση της χαλάρωσης μαστών του επιθυμητού για την ασθενή μεγέθους.
Διάρκεια: 2 ώρες
Αναισθησία: Γενική
Νοσηλεία: 1 – 2 ημέρες
Επιστροφή: 7 ημέρες
ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
Σκοπός: Η μείωση του μεγέθους των μαστών για αισθητικούς λόγους ή την αντιμετώπιση προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης ή την μείωση πιθανής εμφάνισης καρκίνου.
Διάρκεια: 2 – 3 ώρες
Αναισθησία: Γενική
Νοσηλεία: 2 – 3 ημέρες
Επιστροφή: 7 – 10 ημέρες
ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Σκοπός: Η μείωση του ανδρικού στήθους με συνδυασμό χειρουργικής αφαίρεσης και λιποαναρρόρησης.
Διάρκεια: 1 ώρα
Αναισθησία: Γενική ή τοπική
Νοσηλεία: Τοπική ή γενική
Επιστροφή: 4 – 7 ημέρες
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΛΩΝ
Σκοπός: Η διόρθωση οποιασδήποτε παραμόρφωσης των θηλών.
Διάρκεια: 1 ώρα
Αναισθησία: Τοπική
Νοσηλεία: Δεν απαιτείται
Επιστροφή: Άμεση
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ
Σκοπός: Η διόρθωση άνισων μαστών με σμίκρυνση ή αύξηση ή με συνδυασμό τους.
Διάρκεια: 2 ώρες
Αναισθησία: Γενική
Νοσηλεία: 1 – 2 ημέρες
Επιστροφή: 7 – 10 ημέρες