ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Επανορθωτική Χειρουργική
Επανορθωτική Χειρουργική
 • Όγκοι του δέρματος
 • Ανάπλαση μαστού μετά από μαστεκτομή
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων δέρματος και μαλακών μορίων
 • Τραυματισμοί και εγκαύματα
 • Κατακλήσεις
 • Υπερτροφικές ουλές και χηλοειδή
 • Λαγώχειλο – Λυκόστομα
 • Απλασία ή ελλειπής ανάπτυξη αυτιών
 • Αποκατάσταση παράλυσης προσωπικού νεύρου
 • Υποσπαδίας
 • Αιμαγγειώματα
 • Κρανιοπροσώπικες συγγενείς ανωμαλίες
 • Επανορθωτικές επεμβάσεις γεννητικών οργάνων